Thông báo tin buồn

Được tin buồn Anh Tôn Thất Hỷ đã qua đời vào lúc 18 giờ ngày 11/03/2017. Sau nhiều ngày tháng  người thân gia đình anh cùng bác sĩ  tận tâm lo lắng và chăm sóc điều trị, nhưng Anh đã về với cỏi Phật.

Tất cả bạn Chu Văn An vô cùng thương tiếc báo tin cùng các thân hữu gần xa. Và xin chia buồn cùng thân nhân Anh Tôn Thất Hỷ.

Trân Trọng kính báo.

Các bạn học Chu Văn An.

Các bạn đến thăm viếng Tôn Thất Hỷ lần cuối …Hình do Trương Chí Nghĩa gởi.

IMG_1932

IMG_1927

IMG_1928

IMG_1931

IMG_1930

IMG_1929

 

 

 

Advertisements