Nổi hứng, làm thơ tâm sự

Mấy bữa nay Sài-gòn nóng quá! Tự nhiên tớ phát hứng làm thơ, mà thơ tâm sự mới ghê chứ! Hê hê… Hổng biết tại do trời nóng hay do đọc thơ của thi hào Sơn Vũ và của “mở mồm ra thơ” NXN mà tớ phát rồ? Hay tại cả hai? Chịu! Tớ chả biết! Cứ đọc thơ của tớ cho vui, hé. (Nhưng đừng phát rồ tung chưởng oánh tớ nghe!!!)

Tớ biết mình tài hèn, sức dở
Thêm dung mạo cũng cỡ Trương Chi
Nên đâu có dám so bì
Với người quân tử làm chi cho phiền.
Bởi bất tài nên tiền rỗng túi
Theo ăn mày “mậu lúi” xin ăn
Miếng ăn không đủ dính răng
Làm sao có sức so găng cùng người?
Nhớ khi xưa do lười, không học
Tới bây giờ sử lược chẳng thông
Giờ đây tuổi đã chất chồng
Không thông kinh sử, “mồn đông” chê cười!
Không tày người lại lười, chẳng học
Lấy trò đểu mà chọc làm vui
Ai ngờ số tớ thiệt xui
Dính ngay một chưởng đen thui cả người!
Đen cả người, vẫn cười, hổng giận
Bởi vì vui thì giận làm chi?
Đời vui có được bao thì
Cứ vui cho trọn, buồn chi cho ròm?

TTH
Sài-gòn, tháng 5, 2013

Advertisements
This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nổi hứng, làm thơ tâm sự

 1. VS says:

  Ô hô! Anh lại than thở….

  Ngũ Ngũ, tài tài, sao thở than?
  Trăm năm,xìu xỉu, cũng thành văn.
  Ngao du, một cỏi, nào ai biết
  Thơ than, vạn sầu, lấy chử an.
  Phẩy nét, dọc ngang, thần hóa chử
  Vui cười, đây đó, túi ba gan
  Gom mây, gom gió, vẽ tâm sự
  Thế sự, ngoài tai, mới thật gan…..

  • Thi hào VS xuất chiêu rồi kìa! hehe… Thơ nhân “mở mồm ra thơ” “ác hơn giang hồ” NXN vẫn giấu mặt, chưa chịu cho thỉnh giáo, chắc đang chơi năm mười?! hehehe…

   TTH

   • VS says:

    Cho em xin, không dám nhân hai chử thi hào, anh cho em lên mây, rồi anh đạp xuống đất! sợ lắm người ơi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s