Lớp A3 CVA họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015

Hình ảnh họp mặt đầu năm Ất Mùi, ngày 11 tháng Giêng (âm lịch), tức ngày 01-03-2015.

Năm nay họp mặt thiếu vắng Cựu trưởng lớp Trương Đức Thảo và ‘Trại chủ’ Đào Hoàng Sơn cùng một số tên cốt đột Ngô Bùi Bình, Lê Quang Định, Bùi Tâm, Trần Đức Tường, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Văn Trọng, Nguyễn Xuân Lý…

Trái qua: Nguyễn Văn Thái, Phạm Hồng Long, Phạm Hoàng Triều, Trương Chí Nghĩa và Hà Thượng Phát. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trái qua: Nguyễn Văn Thái, Phạm Hồng Long, Phạm Hoàng Triều, Trương Chí Nghĩa và Hà Thượng Phát. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trái qua: Phạm Hoàng Triều, Trương Chí Nghĩa và Hà Thượng Phát. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trái qua: Phạm Hoàng Triều, Trương Chí Nghĩa và Hà Thượng Phát. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trương Chí Nghĩa (trái), Hà Thượng Phát và Trần Quốc Tuấn. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trương Chí Nghĩa (trái), Hà Thượng Phát và Trần Quốc Tuấn. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trái qua: Lê Hùng Sơn, Lương Huy Bằng và Nguyễn Ngọc Quang. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Trái qua: Lê Hùng Sơn, Lương Huy Bằng và Nguyễn Ngọc Quang. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Nguyễn Văn Thái. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Nguyễn Văn Thái. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Thiếu tá Thái vừa chùi mắt lệ trào vừa cười toe toét sau khi phát giác ra mình mắc sai lầm.

Trái qua: Phạm Hoàng Triều, Lương Huy Bằng, Phạm Hồng Long và Lê Hùng Sơn. (tại nhà của Phạm Hoàng Triều, sau khi họp mặt đầu năm Ất mùi, 2015)

Trái qua: Phạm Hoàng Triều, Lương Huy Bằng, Phạm Hồng Long và Lê Hùng Sơn. (tại nhà của Phạm Hoàng Triều, sau khi họp mặt đầu năm Ất mùi, 2015)

Phạm Hoàng Triều ngồi tại nhà của mình (gần trường Chu Văn An). (hình chụp sau khi họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Phạm Hoàng Triều ngồi tại nhà của mình (gần trường Chu Văn An). (hình chụp sau khi họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Phạm Hoàng Triều (trái), Lương Huy Bằng và Phạm Hồng Long. (họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Phạm Hoàng Triều (trái), Lương Huy Bằng và Phạm Hồng Long. (tại nhà Phạm Hoàng Triều, sau khi họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Lê Hùng Sơn (phải) và Phạm Hồng Long. (tại nhà Phạm Hoàng Triều sau khi họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Lê Hùng Sơn (phải) và Phạm Hồng Long. (tại nhà Phạm Hoàng Triều, sau khi họp mặt đầu năm Ất Mùi, 2015)

Advertisements
This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s