Lý sự của Toàn lèo: “Tôi là ai?”

(Hê hê… Cái lý sự của VS đã chọc trúng cái “hạ luân xa” của Toàn lèo rồi! Mời quý vị coi thằng Toàn lèo nó lý sự đáp lễ nè:)

Có Anh đề cập đến: ‘Tôi là Ai’?

Tôi là tôi, là thằng Ăn no bò cưỡi.
Tôi là tôi, là thằng không ăn Cơm, chỉ thích Ăn tạp.
Tôi là tôi, là thằng với những nỗi buồn vu vơ.
Tôi là tôi, là thằng với đầy quang gánh lo, trên đôi vai gầy, sợ ngày nào thuyền ko bến đậu.
Tôi là tôi, là kết hợp của Âm và Dương.
Tôi là tôi, là thằng Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ.
Tôi là tôi, là Khỉ nhảy nhót trên cành, với cây Sâm Ngàn Năm, với mùa Xuân bừng dậy.
Không biết, khi nào, lạc bước vào Cõi Thiên Thai, và còn nhiều nữa ……….

Nguyễn Thế Toàn

Advertisements
This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Lý sự của Toàn lèo: “Tôi là ai?”

  1. Vs says:

    Hhhhohoho….dung la cai “ha luan sa” dang “dich”….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s