Một số bạn bè viếng tang vợ của Phạm Hồng Long

Các bạn A3 – CVA chân thành chia buồn cùng Phạm Hồng Long và gia đình

Vợ Phạm Hồng Long

Vợ Phạm Hồng Long

Bùi Tâm (đeo kính), Phạm Hồng Long và Nguyễn Xuân Lý, trong đám tang vợ Hồng Long.

Bùi Tâm (đeo kính), Phạm Hồng Long và Nguyễn Xuân Lý, trong đám tang vợ Hồng Long.

Linh tóc đỏ (trái, dân A2) và Trần Quốc Tuấn, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Linh tóc đỏ (trái, dân A2) và Trần Quốc Tuấn, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Lương Huy Bằng (đeo kính) và Nguyễn Văn Thái, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Lương Huy Bằng (đeo kính) và Nguyễn Văn Thái, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Bùi Tâm (áo trắng) và Nguyễn Xuân Lý, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Bùi Tâm (áo trắng) và Nguyễn Xuân Lý, trong đám tang vợ Hồng Long. (30/09/15)

Advertisements
This entry was posted in Buồn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s