Chúc mừng Năm mới Bính Thân

Năm cũ sắp hết. Tết sắp tới để khởi đầu cho một năm mới mà mọi người trên thế gian này mong mỏi mọi điều trong năm mới đều tốt đẹp.

Vũ Sơn và TTH thân chúc các bạn A3-CVA cùng các cựu học sinh CVA 70-77 và gia đình:

NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ MỌI SỰ AN LÀNH!

BinhThan04

Advertisements
This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s